Nieuwe rijbewijs richtlijnen

Nieuwe theorie richtlijnen theorie examens vanaf 01-07-2022.

Nieuwe richtlijnen vrachtwagenrijbewijs 2013

Naast rijbewijscategorie C wordt de categorie C1 ingevoerd. Onder deze categorie vallen motorrijtuigen met een toegestane maximum massa van meer dan 3500 kg, maar niet meer dan 7500 kg (die niet behoren tot de categoriën D1 of D). Deze voertuigen zijn gemaakt voor het vervoer van maximaal acht personen, exclusief de bestuurder. Motorrijtuigen uit categorie C1 mogen een aanhangen of oplegger trekken met een maximaal toegestane massa van 750 kg. Indien de bestuurder een zwaardere aanhangwagen of oplegger aan zijn voertuig wil koppelen, met een maximaal toegestane massa van meer dan 750kg, dan kan hij ervoor kiezen om het rijbewijs C1E te behalen. De maximaal toegestane massa van de combinatie voor het C1E rijbewijs is 12.000 kg.

Onder de categorie C vallen motorrijtuigen met een maximaal toegestane massa van meer dan 3500 kg (die niet behoren tot de categoriën D1 of D). Ook deze motorrijtuigen zijn gemaakt om maixmaal acht personen te vervoeren, exclusief de bestuurder. Deze voertuigen mogen een aanhanger of oplegger trekken met een maximaal toegestane massa van 750 kg. Indien de bestuurder een zwaardere aanhangwagen of oplegger aan zijn voertuig wil koppelen, met een maximaal toegestane massa van meer dan 750 kg, dan kan hij ervoor kiezen het rijbewijs CE te halen.

Zowel het C1 als het C rijbewijs zijn vijf jaar geldig.

Examens zonder vakbekwaamheid

C1
Voor de categorie C1 dienen twee theorie-examens afgelegd te worden, namelijk RV1 en rijbewijs 2. Ook dient er een praktijkexamen afgelegd te worden. Dit examen mag afgelegd worden indien de kandidaat 18 jaar of ouder is.

C1E
Voor deze categorie moet een praktijkexamen afgelegd worden. Dit kan alleen gebeuren onder de voorwaarden dat de kandidaat in het bezit is van categorie C1 en 18 jaar of ouder is.

C
Voor de categorie C1 dienen twee theorie-examens afgelegd te worden, namelijk RV1 en rijbewijs 2. Ook dient er een praktijkexamen afgelegd te worden. Dit examen mag afgelegd worden indien de kandidaat 21 jaar of ouder is.

CE
Voor deze categorie moet een praktijkexamen afgelegd worden. Dit kan alleen gebeuren onder de voorwaarden dat de kandidaat in het bezit is van categorie C1 en 21 jaar of ouder is.

Examens met vakbekwaamheid (vanaf 18 jaar)

C1
Voor de categorie C1 dienen drie theorie-examens afgelegd te worden, namelijk RV1, vakbekwaamheid 2 en vakbekwaamheid 3. Ook dienen er een praktijkexamen, en praktische toets en een toets besloten terrein afgelegd te worden. Deze laatste toets kan ook in een simulator afgelegd worden.

C1E
Indien C1 met bekwaamheid is gehaald dient er een praktijkexamen op de openbare weg plaats te vinden.

C
Voor de categorie C dienen drie theorie-examens afgelegd te worden, namelijk RV1, vakbekwaamheid 2 en vakbekwaamheid 3. Ook dienen er een praktijkexamen, en praktische toets en een toets besloten terrein afgelegd te worden. Deze laatste toets kan ook in een simulator afgelegd worden.

CE
Indien C met bekwaamheid is gehaald dient er een praktijkexamen op de openbare weg plaats te vinden.