Taxi opleiding

Opleiding taxichauffeur

Deze opleiding bestaat uit zowel theorie als praktijk gedeelte. In de theorie wordt erg veel aandacht besteed aan de verkeersregels, veiligheid en arbo. Er dient een theorie examen(TVT) bij het CCV afgelegd te worden. Voor de praktijk wordt er onderscheid gemaakt tussen de taxichauffeur die het contractsvervoer verzorgt en de taxichauffeur die ook het “gewone” vervoer verzorgt.

In de praktijk opleiding wordt veel aandacht besteed aan, rijstijl, comfortabel vervoer, uiterlijke verzorging, straten kennis, het omgaan met de navigatie en de lastige klant. De opleiding sluit men af met een praktijkexamen bij het CCV, voor contractsvervoer (TVPC) voor het volledige vervoer (TVP). Voor aanvang van de opleiding dient u een aantal zaken op orde te maken. Wij verwijzen u naar de website van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Geinteresseerd?

Wanneer u prijzen omtrent deze opleiding wilt hebben verzoeken wij u contakt met ons op te nemen.