Vrachtautorijbewijs

Opleiding rijbewijs C

De opleiding voor het vrachtauto rijbewijs is een beroepsopleiding.

Vrachtwagenrijbewijs

We kunnen 2 type chauffeurs onderscheiden; chauffeurs die beroepsmatig het vak uitoefenen en dus in het bezit moeten zijn van het vakbekwaamheids diploma en chauffeurs die niet beroepsmatig op een vrachtauto rijden of graag een camper besturen.

Het rijbewijs voor de chauffeur die geen beroepsmatige werkzaamheden verricht bestaat uit 2 theorie examens(RV1 en V2) en 1 praktijkexamen. Als exameneis geldt dat u in het bezit bent van een geldig rijbewijs B en een verklaring van geschiktheid van het CBR. Het CBR geeft de verklaring af aan de hand van een medische keuring welke uitgevoerd dient te worden door een Arbo Arts.

Het rijbewijs voor de vakbekwame(beroeps) chauffeur bestaat uit 3 theorie examens(RV1,V2,V3) en 3 praktijkgerichte examens(praktijkexamen C, toets laden/lossen, toets afgesloten terrein)

Theorie-examen (voor beide rijbewijzen noodzakelijk)
RV1, een gecombineerd examen van Verkeer en Techniek
V2, een examen mbt administratie

Vakbekwaamheid:

V3, een case studie met betrekking tot administratie (alleen van toepassing voor het vakbekwaamheidsdiploma)

Toets Laden/lossen (alleen van toepassing voor het vakbekwaamheidsdiploma)

Toets afgesloten terrein (alleen van toepassing voor het vakbekwaamheidsdiploma)

Praktijkexamen C (kan dus voor de toets laden/lossen en op een afgesloten terrein afgenomen worden)

Er zijn nieuwe richtlijnen voor vrachtautorijbewijs. Wil je hierover meer weten dan kun je dat vinden op Nieuwe rijbewijs richtlijnen