Nieuwe rijbewijs richtlijn

Nieuwe richtlijnen motorrijbewijs 2013

NIEUWE RIJBEWIJS RICHTLIJN

Nieuwe rijbewijs richtlijn

Rijbewijs richtlijnen:
De leeftijd om examen te doen voor de zware motorcategorie (A) is verlaagd van 24 naar 21 jaar. Dit heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu besloten. Als het A-rijbewijs onder de 24 jaar wordt behaald, krijgt deze persoon code 80 op het rijbewijs. Met die code mag op een driewielig motorrijtuig, een lichte motor (A1) en een middelzware motor (A2) worden gereden.

De code 80 vervalt twee jaar na het behalen van het A-rijbewijs of als je voor die tijd 24 wordt. Je mag dan ook op een zware motor (A) rijden en hoeft daarvoor geen extra examen meer te doen.

De verlaging van de leeftijd voor het A-examen is een uitvloeisel van de derde Europese rijbewijsrichtlijn. Die geeft aan dat je vanaf je 21e jaar op een driewielig motorrijtuig met een vermogen vanaf 15 kW mag rijden en daarvoor heb je het rijbewijs A nodig. Hiervoor moet je twee praktijkexamens doen, namelijk het motorexamen voertuigbeheersing (AVB) en het motorexamen verkeersdeelneming (AVD). Beide praktijkexamens leg je af op een tweewielige motor, er komt dus geen examen voor driewielige motorrijtuigen. Vooraf aan de praktijkexamens moet je eerst geslaagd zijn voor het motortheorie-examen. Alleen als je al een rijbewijs voor de lichte motor (A1) of de middelzware motor (A2) hebt, hoef je geen theorie-examen meer te doen. De verwachting is dat eind november 21-jarigen een motorexamen voor de zware categorie (A) kunnen reserveren. De definitieve invoeringsdatum volgt nog.
Er zijn nog veel onduidelijkheden voor mensen die het afgelopen jaar hun A2-rijbewijs hebben gehaald of die nu bezig zijn dit rijbewijs te halen.
Zodra wij meer weten zullen wij dit uiteraard op onze site plaatsen.

Met ingang van 19 januari 2013 gaat er veel veranderen omtrend het motorrijbewijs. Het motorrijbewijs zal opgedeeld gaan worden in drie verschillende categoriën waardoor er ook drie verschillende rijbewijzen gehaald kunnen worden: A1, A2 en A.

A1

De categorie A1 geldt voor de categorie lichte motoren. Dit zijn motoren met een maximale cilinderinhoud van 125cm3 en een maximumvermogen van 11kW. De minimum examen leeftijd voor deze categorie is 18 jaar, dus lessen al vanaf 17 jaar.

A2

De catergorie A2 geldt voor de categorie middelzware motoren. Dit zijn motoren met een maximumvermogen van 35kW. De minumum examen leeftijd voor deze categorie is 20 jaar en minimaal 2 jaar in het bezit van rijbewijs A1.

A

De categorie A geldt voor de categorie zware motoren. Dit zijn motoren met een onbeperkt vermogen. De minimumleeftijd voor deze categorie is 22 jaar en minimaal 2 jaar in het bezit van het rijbewijs A2. of rechtsstreeks mogelijk vanaf 24 jaar. A op dit moment mogelijk met 500 CC motorfietsen met een min. vermogen van 35Kw of meer, te denken aan bijvoorbeeld Kawasaki 500 of Honda CBF500. Vanaf 1-1-2014 is het verplicht om een motorfiets van minimaal 50Kw het examen af te leggen. Dit zijn bijvoorbeeld Honda en Yamaha 600 en BMW 650 motorfietsen.

Iedereen die jonger is dan 24 jaar en besluit het motorrijbewijs te halen, begint met de lichtste rijbewijscategorie A1. Voordat de middelzware categorie A2 behaald kan worden moet een bestuurder ten minste twee jaar in het bezit zijn van rijbewijscategorie A1. A2 kan niet gehaald worden zonder in het bezit te zijn van A1.

A2 kan gehaald worden door een praktijkexamen af te leggen. Is de rijbewijscategorie A2 ten minste twee jaar in het bezit, dan kan rijbewijscategorie A gehaald worden. Ook voor deze categorie dient weer een praktijkexamen afgelegd te worden. Dit instroomprincipe zorgt ervoor dat categorie A op zijn vroegst behaald kan worden op 22 jarige leeftijd.

Categorie A kan rechtstreeks gehaald worden door kandidaten van 24 jaar of ouder. Het behalen van categorie A1 en A2 is dan niet nodig. De kandidaat van 24 jaar of ouder moet zowel een theorie- als praktijkexamen (AVB en AVD) afleggen.
Indien een kandidaat minder dan twee jaar in het bezit is van categorie A2 of alleen in het bezit is van categorie A1, kan hij of zij examen doen voor categorie A vanaf 24 jaar. In dat geval hoeft alleen het praktijkexamen afgelegd te worden. Rijbewijs A1, A2 en A zijn allen 10 jaar geldig.

Indien iemand voor 19 januari 2013 beschikt over een rijbewijs A met beperking tot A-licht of als deze persoon voor dat tijdstip besluit tot afgifte van het rijbewijs heeft genomen, vervalt na twee jaar automatisch de beperking. De bestuurder krijgt dan automatisch een volwaaridg A-rijbewijs. Indien een persoon voor 19 januari 2013 het rijbewijs A-licht heeft gehaald, maar pas op of na 19 januari 2013 besluit tot afgifte heeft genomen, krijgt dan het rijbewijs in de categorie A2. De automatische overgang naar categorie A vervalt hiermee en men zal examen moeten afleggen om categorie A te kunnen verkrijgen.

Examens

A1

In de categorie A1 dient een theorie- en praktijkexamen afgelegd te worden. Kandidaten kunnen vanaf 17 jaar lessen volgen en mogen op 18 jarige leeftijd examen doen. Dit praktijkexamen bestaat uit twee onderdelen: het afzonderlijk examen voertuigbeheersing (AVB) en het afzonderlijk examen verkeersdeelneming (AVD).

A2

In de categorie A2 dient een praktijkexamen afgelegd te worden. Dit examen mag afgelegd worden vanaf een leeftijd van 20 jaar en de kandidaat moet ten minste twee jaar in het bezit zijn van categorie A1. Het praktijkexamen bestaat uit verkeersdeelneming met aandacht voor voertuigbeheersing.

A indirect

In de categorie A indirect dient een praktijkexamen afgelegd te worden. Dit examen mag afgelegd worden vanaf een leeftijd van 22 jaar en de kandidaat moet ten minste twee jaar in het bezit zijn van categorie A2. Het praktijkexamen bestaat uit verkeersdeelneming met aandacht voor voertuigbeheersing.

A direct

In de catergorie A direct dient een theorie- en praktijkexamen afgelegd te worden. Dit examen mag afgelegd worden vanaf een leeftijd van 24 jaar. Het praktijkexamen bestaat uit twee onderdelen: het afzonderlijk examen voertuigbeheersing (AVB) en het afzonderlijk examen verkeersdeelneming (AVD).